Dibenzocycloheptenes

Dibensocykloheptener

Svensk definition

En familj tricykliska kolväten som omfattar många av de vanligaste tricykliska antidepressiva medlen.

Engelsk definition

A family of tricyclic hydrocarbons whose members include many of the commonly used tricyclic antidepressants (ANTIDEPRESSIVE AGENTS, TRICYCLIC).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.