Dextrothyroxine

Dextrotyroxin

Svensk definition

Dextroisomeren av den syntetiska föreningen tyroxin.

Engelsk definition

The dextrorotary isomer of the synthetic THYROXINE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

D-T4 Thyroid Hormone D-Thyroxine D Thyroxine Choloxin Dextrothyroxine Sodium Sodium Dextrothyroxine