Deuteroporphyrins

Deuteroporfyriner

Svensk definition

Porfyriner med fyra metyl- och två propionsyrasidokedjor kopplade till pyrrolringarna.

Engelsk definition

Porphyrins with four methyl and two propionic acid side chains attached to the pyrrole rings.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cobalt Deuteroporphyrin Deuteroporphyrin, Cobalt