Coccidiostats

Koccidiostatika

Svensk definition

Medel för behandling av koccidios hos människor och djur.

Engelsk definition

Agents useful in the treatment or prevention of COCCIDIOSIS in man or animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anticoccidial Agents Agents, Anticoccidial