Chromosomes, Human, Pair 3

Människokromosomer, par 3

Svensk definition

Ett av de tre paren i den första gruppen (grupp A) av de mänskliga kromosomerna, enligt gällande klassificering.

Engelsk definition

A specific pair of human chromosomes in group A (CHROMOSOMES, HUMAN, 1-3) of the human chromosome classification.

Svenska synonymer

Kromosomer, humana, par 3

Engelska synonymer

Chromosome 3