Chromatin

Kromatin

Svensk definition

Den substans som kromosomerna består av. Den utgörs av DNA, histoner och icke-histonproteiner, vilka återfinns i cellkärnan.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Chromatins