Chorea

Korea

Svensk definition

Ofrivilliga, snabba och ryckiga kroppsrörelser som kan vara nästintill omärkbara eller bli sammanhängande och påtagligt förändra det normala rörelsemönstret. Hypotoni och pendlingsreflexer hör ofta till. Tillstånd som präglas av återkommande eller ihållande koreiforma episoder som primära sjukdomssymtom hänförs till "koreatiska störningar". Korea är också ett vanligt symtom vid basalgangliesjukdomar.

Engelsk definition

Involuntary, forcible, rapid, jerky movements that may be subtle or become confluent, markedly altering normal patterns of movement. Hypotonia and pendular reflexes are often associated. Conditions which feature recurrent or persistent episodes of chorea as a primary manifestation of disease are referred to as CHOREATIC DISORDERS. Chorea is also a frequent manifestation of BASAL GANGLIA DISEASES.

Svenska synonymer

Sydenhams korea Sankt Veits-dans Danssjuka Senil korea

Engelska synonymer

Choreas Chorea Syndromes Chorea Syndrome Syndrome, Chorea Syndromes, Chorea Choreiform Movement Choreiform Movements Movement, Choreiform Movements, Choreiform Choreatic Syndromes Choreatic Syndrome Syndrome, Choreatic Syndromes, Choreatic Choreic Movement Choreic Movements Movement, Choreic Movements, Choreic Chorea Disorders Chorea Disorder Disorder, Chorea Disorders, Chorea Choreatic Disorders Choreatic Disorder Disorder, Choreatic Disorders, Choreatic Chorea, Chronic Progressive Choreas, Chronic Progressive Chronic Progressive Chorea Chronic Progressive Choreas Progressive Chorea, Chronic Progressive Choreas, Chronic Chorea, Rheumatic Choreas, Rheumatic Rheumatic Choreas St. Vitus's Dance St. Vitus Dance St. Vitus's Dances St. Vituss Dance Chorea, Sydenham Choreas, Sydenham Sydenham Choreas Sydenham's Chorea Chorea, Sydenham's Sydenhams Chorea Rheumatic Chorea Sydenham Chorea Hereditary Chorea Chorea, Hereditary Choreas, Hereditary Hereditary Choreas Dyskinesias, Paroxysmal Dyskinesia, Paroxysmal Paroxysmal Dyskinesia Paroxysmal Dyskinesias Chorea, Benign Hereditary Benign Hereditary Chorea Benign Hereditary Choreas Choreas, Benign Hereditary Hereditary Chorea, Benign Hereditary Choreas, Benign Hereditary Progressive Chorea Without Dementia Chorea, Senile Choreas, Senile Senile Choreas Senile Chorea