Ceramides

Ceramider

Svensk definition

Medlemmar av klassen neutrala glykosfingolipider. De utgör grundenheterna i sfingolipider. De är sfingoider som med sina aminogrupper är bundna till någon långkedjad, fetthaltig acylgrupp. I Fabrys sj ukdom (diffust angiokeratom, glykolipidlipidos) ses en ackumulering av ceramider, t ex globotriaosylceramid.

Engelsk definition

Members of the class of neutral glycosphingolipids. They are the basic units of SPHINGOLIPIDS. They are sphingoids attached via their amino groups to a long chain fatty acyl group. They abnormally accumulate in FABRY DISEASE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Ceramide