Globosides

Globosider

Svensk definition

Glykosfingolipider innehållande N-acetylglukosamin (paraglobosid) eller N-acetylgalaktosamin (globosid). Globosid är P-antigenet på erytrocyter, och paraglobosid är ett mellansteg i biosyntesen av blodgrupp ABH- och P1-glykosfingolipidantigen. Ansamling av globosid i kroppsvävnaden, beroende på defekter i hexosaminidas A och B, ger upphov till Sandhoffs sjukdom.

Engelsk definition

Glycosphingolipids containing N-acetylglucosamine (paragloboside) or N-acetylgalactosamine (globoside). Globoside is the P antigen on erythrocytes and paragloboside is an intermediate in the biosynthesis of erythrocyte blood group ABH and P 1 glycosphingolipid antigens. The accumulation of globoside in tissue, due to a defect in hexosaminidases A and B, is the cause of Sandhoff disease.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cytolipins Lacto-N-tetraosylceramide Lacto N tetraosylceramide Lactoneotetraosylceramide Lacto-N-neotetraosylceramide Lacto N neotetraosylceramide