Causalgia

Kausalgi

Svensk definition

Ett komplext syndrom med smärta inom en kroppsdel, karakteriserat av en brännande smärta och överkänslighet för beröring (hyperestesi) inom försörjningsområdet för en skadad perifer nerv. Störd autono m funktion i form av sudomotoriska (svettstimulerande), vasomotoriska (kärlreglerande) och hudtrofiförändringar kan förekomma.

Engelsk definition

A complex regional pain syndrome characterized by burning pain and marked sensitivity to touch (HYPERESTHESIA) in the distribution of an injured peripheral nerve. Autonomic dysfunction in the form of sudomotor (i.e., sympathetic innervation to sweat glands), vasomotor, and trophic skin changes may also occur. (Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p1359)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Type II Complex Regional Pain Syndrome CRPS Type II Deafferentation Pain Pain, Deafferentation Causalgia Syndrome Causalgia Syndromes Syndrome, Causalgia Syndromes, Causalgia Complex Regional Pain Syndrome Type II