Carpal Tunnel Syndrome

Karpaltunnelsyndrom

Svensk definition

Inklämning av mediannerven i karpaltunneln (handlovstunneln), som bildas av flexor retinaculum och handlovsbenen. Syndromet kan hänga samman med skada av ensidigt arbete (belastningsskador), handleds- skador, amyloida neuropatier, ledgångsreumatism, akromegali, graviditet eller andra tillstånd. Symtomen omfattar brännande smärta och parestesier (stickningar o d) i handflatan och fingrarna. Försämrad känsel i mediannerven och tenarmuskelatrofi kan förekomma.

Engelsk definition

Entrapment of the MEDIAN NERVE in the carpal tunnel, which is formed by the flexor retinaculum and the CARPAL BONES. This syndrome may be associated with repetitive occupational trauma (CUMULATIVE TRAUMA DISORDERS); wrist injuries; AMYLOID NEUROPATHIES; rheumatoid arthritis (see ARTHRITIS, RHEUMATOID); ACROMEGALY; PREGNANCY; and other conditions. Symptoms include burning pain and paresthesias involving the ventral surface of the hand and fingers which may radiate proximally. Impairment of sensation in the distribution of the median nerve and thenar muscle atrophy may occur. (Joynt, Clinical Neurology, 1995, Ch51, p45)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carpal Tunnel Syndromes Syndrome, Carpal Tunnel Syndromes, Carpal Tunnel Amyotrophy, Thenar, Of Carpal Origin Median Neuropathy, Carpal Tunnel Compression Neuropathy, Carpal Tunnel Entrapment Neuropathy, Carpal Tunnel