Cardiolipins

Kardiolipiner

Svensk definition

Sura fosfolipider bestående av två molekyler av fosfatidsyra med kovalent bindning till en glycerolmolekyl. De förekommer främst i mitokondriernas innermembran och i bakteriella plasmamembran. De utgör de viktigaste antigena komponenterna i Wassermannantigenet som används i serodiagnostiken av syfilis.

Engelsk definition

Acidic phospholipids composed of two molecules of phosphatidic acid covalently linked to a molecule of glycerol. They occur primarily in mitochondrial inner membranes and in bacterial plasma membranes. They are the main antigenic components of the Wassermann-type antigen that is used in nontreponemal SYPHILIS SERODIAGNOSIS.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Cardiolipin Diphosphatidylglycerols