Burns

Brännskador

Svensk definition

Vävnadsskador orsakade av kontakt med hetta, ånga, kemikalier (kemiska brännskador), elektricitet (elektriska brännskador) eller liknande.

Svenska synonymer

Sveda

Engelska synonymer

Burn