Eye Burns

Brännskador i ögonen

Svensk definition

Skador på ögonen förorsakade av hetta, kemikalier eller ultraviolett strålning.

Engelsk definition

Injury to any part of the eye by extreme heat, chemical agents, or ultraviolet radiation.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Burn, Eye Burns, Eye Eye Burn