Burns, Inhalation

Inhalationsbrännskador

Svensk definition

Brännskador i andningsvägarana orsakade av hetta eller inandade kemiska ämnen.

Engelsk definition

Burns of the respiratory tract caused by heat or inhaled chemicals.

Svenska synonymer

Brännskador, inhalation

Engelska synonymer

Inhalation Burns Burn, Inhalation Inhalation Burn