Burns, Chemical

Kemiska brännskador

Svensk definition

Brännskador orsakade av frätande ämnen eller starka kemikalier.

Engelsk definition

Burns caused by contact with or exposure to CAUSTICS or strong ACIDS.

Svenska synonymer

Brännskador, kemiska

Engelska synonymer

Chemical Burns Burn, Chemical Chemical Burn