Burns, Electric

Elektriska brännskador

Svensk definition

Brännskador uppkomna till följd av kontakt med elektrisk ström eller kraftiga elektriska urladdningar.

Engelsk definition

Burns produced by contact with electric current or from a sudden discharge of electricity.

Svenska synonymer

Brännskador, elektriska

Engelska synonymer

Electric Burns Burn, Electric Electric Burn