Electric Injuries

Elektriska skador

Svensk definition

Skador orsakade av elektrisk ström. Hit räknas inte elektriska brännskador, men elolyckor och elektrisk chock.

Engelsk definition

Injuries caused by electric currents. The concept excludes electric burns (BURNS, ELECTRIC), but includes accidental electrocution and electric shock.

Svenska synonymer

Elskador

Engelska synonymer

Injuries, Electric Electric Injury Injury, Electric Electrocution, Accidental Accidental Electrocution Accidental Electrocutions Electrocutions, Accidental