Bundle of His

His bunt

Svensk definition

Litet knippe specialiserade hjärtmuskelfibrer som utgår från atrioventrikulärknuten och sträcker sig in i den membranösa delen av förmakens skiljevägg. His bunt, som består av den vänstra och högra buntgrenarna, leder elektriska impulser till hjärtkamrarna vid igångsättandet av hjärtmuskelsammandragning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

His Bundle Kent-His Bundle Bundle, Kent-His Kent His Bundle Atrioventricular Bundle Atrioventricular Bundles Bundle, Atrioventricular Bundles, Atrioventricular Right Bundle Branch of His Posterior Fascicle Fascicle, Posterior Anterior Fascicle Fascicle, Anterior Left Bundle Branch of His