Atrioventricular Node

Atrioventrikulär knuta

Svensk definition

AV-knutan eller Aschoff-Tawaras knuta är en liten muskelgrupp i hjärtat mellan förmak och kammare i förmaksseptum nära koronarsinus. Från den utgår det atrioventrikulära knippet i hjärtats retledningssystem.

Engelsk definition

A small nodular mass of specialized muscle fibers located in the interatrial septum near the opening of the coronary sinus. It gives rise to the atrioventricular bundle of the conduction system of the heart.

Svenska synonymer

AV-knuta Nodus atrioventricularis Aschoff-Tawaras knuta

Engelska synonymer

Atrioventricular Nodes Node, Atrioventricular Nodes, Atrioventricular Atrio-Ventricular Node Atrio Ventricular Node Atrio-Ventricular Nodes Node, Atrio-Ventricular Nodes, Atrio-Ventricular AV Node AV Nodes Node, AV Nodes, AV A-V Node A V Node A-V Nodes Node, A-V Nodes, A-V