Brain Neoplasms

Hjärntumörer

Svensk definition

Neoplasmer i de intrakraniella delarna av det centrala nervsystemet, omfattande hjärnhalvorna, de basala ganglierna, hypotalamus, talamus, hjärnstammen och lillhjärnan. Hjärntumörer delas in i primära , som uppstår ur hjärnvävnad, och sekundära, som är metastaser. De primära kan i sin tur delas in i godartade och elakartade former. Hjärntumörer kan också klassificeras utifrån den drabbades ålder, vävnadstyp eller läge i hjärnan.

Engelsk definition

Neoplasms of the intracranial components of the central nervous system, including the cerebral hemispheres, basal ganglia, hypothalamus, thalamus, brain stem, and cerebellum. Brain neoplasms are subdivided into primary (originating from brain tissue) and secondary (i.e., metastatic) forms. Primary neoplasms are subdivided into benign and malignant forms. In general, brain tumors may also be classified by age of onset, histologic type, or presenting location in the brain.

Svenska synonymer

Hjärncancer Intrakraniella tumörer

Engelska synonymer

Neoplasms, Brain Brain Neoplasm Neoplasm, Brain Brain Tumors Brain Tumor Tumor, Brain Tumors, Brain Brain Cancer Brain Cancers Cancer, Brain Cancers, Brain Malignant Neoplasms, Brain Brain Malignant Neoplasm Brain Malignant Neoplasms Malignant Neoplasm, Brain Cancer of Brain Cancer of the Brain Neoplasms, Brain, Malignant Brain Neoplasms, Malignant Brain Neoplasm, Malignant Malignant Brain Neoplasm Malignant Brain Neoplasms Neoplasms, Intracranial Intracranial Neoplasm Neoplasm, Intracranial Intracranial Neoplasms Brain Tumor, Recurrent Brain Tumors, Recurrent Recurrent Brain Tumor Recurrent Brain Tumors Malignant Primary Brain Tumors Primary Malignant Brain Tumors Malignant Primary Brain Neoplasms Primary Malignant Brain Neoplasms Brain Neoplasms, Malignant, Primary Brain Neoplasms, Primary Malignant Benign Neoplasms, Brain Benign Neoplasm, Brain Brain Benign Neoplasm Brain Benign Neoplasms Neoplasms, Brain, Benign Brain Neoplasms, Benign Benign Brain Neoplasm Benign Brain Neoplasms Brain Neoplasm, Benign Brain Tumor, Primary Brain Tumors, Primary Primary Brain Tumor Primary Brain Tumors Neoplasms, Brain, Primary Brain Neoplasm, Primary Brain Neoplasms, Primary Primary Brain Neoplasm Primary Brain Neoplasms