Cerebral Ventricle Neoplasms

Hjärnventrikeltumörer

Svensk definition

Tumörer belägna i hjärnans ventriklar, inklusive de båda sidoventriklarna, den tredje och den fjärde ventrikeln. De kan vara primära (t ex plexus choroideustumörer eller subependymalgliom (ependymom)) , metastaser från andra organ, eller utväxter från lokalt invasiva tumörer i intilliggande delar av hjärnan.

Engelsk definition

Neoplasms located in the brain ventricles, including the two lateral, the third, and the fourth ventricle. Ventricular tumors may be primary (e.g., CHOROID PLEXUS NEOPLASMS and GLIOMA, SUBEPENDYMAL), metastasize from distant organs, or occur as extensions of locally invasive tumors from adjacent brain structures.

Svenska synonymer

Hjärnventrikelcancer Intraventrikulär cancer Intraventrikulära tumörer

Engelska synonymer

Cerebroventricular Neoplasms Cerebroventricular Neoplasm Neoplasm, Cerebroventricular Neoplasms, Cerebroventricular Intraventricular Neoplasms Intraventricular Neoplasm Neoplasm, Intraventricular Cerebral Ventricle Tumors Cerebral Ventricle Tumor Tumor, Cerebral Ventricle Tumors, Cerebral Ventricle Ventricle Tumor, Cerebral Ventricle Tumors, Cerebral Ventricular Tumors, Brain Brain Ventricular Tumor Brain Ventricular Tumors Tumor, Brain Ventricular Tumors, Brain Ventricular Ventricular Tumor, Brain Brain Ventricular Neoplasms Neoplasms, Intraventricular Neoplasms, Ventricular, Brain Neoplasms, Cerebral Ventricle Cerebral Ventricle Neoplasm Neoplasm, Cerebral Ventricle Ventricular Neoplasms, Brain Brain Ventricular Neoplasm Neoplasm, Brain Ventricular Neoplasms, Brain Ventricular Ventricular Neoplasm, Brain