Bone Marrow Examination

Benmärgsundersökning

Svensk definition

Provtagning och histologisk utvärdering av benmärg.

Engelsk definition

Removal of bone marrow and evaluation of its histologic picture.

Svenska synonymer

Benmärgsutstryk

Engelska synonymer

Examination, Bone Marrow Bone Marrow Examinations Examinations, Bone Marrow