Blood Urea Nitrogen

Blodurea

Svensk definition

Värdet av ureahalten i blodet mätt som kvävekoncentration. Serumureakvävehalten (S-urea) är ungefär 12% högre än koncentrationen av blodureakväve pga de röda blodkropparnas högre proteininnehåll. Förhöjda nivåer av ureakväve i blod eller serum benämns azotemi eller uremi.

Engelsk definition

The urea concentration of the blood stated in terms of nitrogen content. Serum (plasma) urea nitrogen is approximately 12% higher than blood urea nitrogen concentration because of the greater protein content of red blood cells. Increases in blood or serum urea nitrogen are referred to as azotemia and may have prerenal, renal, or postrenal causes. (From Saunders Dictionary & Encyclopedia of Laboratory Medicine and Technology, 1984)

Svenska synonymer

BUN

Engelska synonymer

Nitrogen, Blood Urea Urea Nitrogen, Blood BUN