Blood Specimen Collection

Blodprovstagning

Svensk definition

Tagande av en mindre blodmängd, i form av kapillärprov eller venprov, för undersökning av innehåll av mängden celler, kemiska ämnen, gaser eller andra beståndsdelar. Analysen kan göras mikroskopiskt, kemiskt eller biologiskt.

Engelsk definition

The taking of a blood sample to determine its character as a whole, to identify levels of its component cells, chemicals, gases, or other constituents, to perform pathological examination, etc.

Svenska synonymer

Blodprov

Engelska synonymer

Blood Specimen Collections Collection, Blood Specimen Collections, Blood Specimen Specimen Collection, Blood Specimen Collections, Blood