Bilirubin

Bilirubin

Svensk definition

Ett rött färgämne i galla, bildat genom nedbrytning av hem från hemoglobin eller cytokromer. Ämnet cirkulerar i plasma som komplex med albumin och tas upp i levercellerna där det konjugeras till bilir ubindiglukuronid. Höga halter av bilirubin kan ge gulsot.

Engelsk definition

A bile pigment that is a degradation product of HEME.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bilirubin IX alpha Bilirubin, (4E)-Isomer Bilirubin, (4E,15E)-Isomer Hematoidin Bilirubin, Disodium Salt Disodium Salt Bilirubin Bilirubin, Monosodium Salt Monosodium Salt Bilirubin delta-Bilirubin delta Bilirubin Bilirubin, (15E)-Isomer Bilirubin, Calcium Salt Calcium Salt Bilirubin Salt Bilirubin, Calcium Calcium Bilirubinate Bilirubinate, Calcium