Avidin

Avidin

Svensk definition

Ett specifikt äggalbuminprotein som genom att interagera med biotin gör detta otillgängligt för däggdjur och förorsakar därmed biotinbrist.

Engelsk definition

A specific protein in egg albumin that interacts with BIOTIN to render it unavailable to mammals, thereby producing biotin deficiency.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.