Arthritis, Juvenile

Juvenil artrit

Svensk definition

Ledinflammation hos barn, med start före 16 års ålder. Termerna juvenil ledgångsreumatism (JRA) och juvenil idiopatisk ledinflammation avser klassifikationssystem för kronisk ledinflammation hos barn. Endast en undergrupp av juvenil ledinflammation liknar kliniskt sett vuxen ledgångsreumatism och betraktas som motsvarigheten hos barn.

Engelsk definition

Arthritis in children, with onset before 16 years of age. The terms juvenile rheumatoid arthritis (JRA) and juvenile idiopathic arthritis (JIA) refer to classification systems for chronic arthritis in children. Only one subtype of juvenile arthritis (polyarticular-onset, rheumatoid factor-positive) clinically resembles adult rheumatoid arthritis and is considered its childhood equivalent.

Svenska synonymer

Juvenil reumatoid artrit Stills sjukdom Juvenil idiopatisk artrit

Engelska synonymer

Juvenile Arthritis Arthritis, Juvenile Chronic Chronic Arthritis, Juvenile Juvenile Rheumatoid Arthritis Arthritis, Juvenile Idiopathic Juvenile Chronic Arthritis Arthritis, Juvenile Rheumatoid Rheumatoid Arthritis, Juvenile Juvenile Idiopathic Arthritis Idiopathic Arthritis, Juvenile Juvenile-Onset Still Disease Juvenile Onset Still Disease Still's Disease, Juvenile-Onset Juvenile-Onset Still's Disease Still's Disease, Juvenile Onset Still Disease, Juvenile-Onset Still Disease, Juvenile Onset Systemic Arthritis, Juvenile Arthritis, Juvenile Systemic Juvenile Systemic Arthritis Juvenile-Onset Stills Disease Juvenile Onset Stills Disease Stills Disease, Juvenile-Onset Polyarthritis, Juvenile, Rheumatoid Factor Positive Polyarthritis, Juvenile, Rheumatoid Factor Negative Oligoarthritis, Juvenile Juvenile Oligoarthritis Enthesitis-Related Arthritis, Juvenile Arthritis, Juvenile Enthesitis-Related Enthesitis Related Arthritis, Juvenile Juvenile Enthesitis-Related Arthritis Psoriatic Arthritis, Juvenile Arthritis, Juvenile Psoriatic Juvenile Psoriatic Arthritis