Aortic Valve Stenosis

Aortaklafförträngning

Svensk definition

Förträngning i aortamynningen pga förstelnade eller förtvinade klaffar. Defekten kan också vara medfödd.

Engelsk definition

A pathological constriction that can occur above (supravalvular stenosis), below (subvalvular stenosis), or at the AORTIC VALVE. It is characterized by restricted outflow from the LEFT VENTRICLE into the AORTA.

Svenska synonymer

Aortaklaffstenos Aortastenos

Engelska synonymer

Aortic Valve Stenoses Stenoses, Aortic Valve Stenosis, Aortic Valve Valve Stenoses, Aortic Valve Stenosis, Aortic Aortic Stenosis Stenoses, Aortic Stenosis, Aortic