Anxiety Disorders

Ångeststörningar

Svensk definition

Ihållande och funktionshindrande ångest.

Engelsk definition

Persistent and disabling ANXIETY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anxiety Disorder Disorder, Anxiety Disorders, Anxiety Neuroses, Anxiety Anxiety Neuroses Anxiety States, Neurotic Anxiety State, Neurotic Neurotic Anxiety State Neurotic Anxiety States State, Neurotic Anxiety States, Neurotic Anxiety