Phobic Disorders

Fobier

Svensk definition

Ångesttillstånd, vars främsta kännetecken är ständig och irrationell rädsla för något visst föremål, viss handling eller vissa situationer, som den drabbade känner sig tvingad att undvika. Han eller hon är medveten om att rädslan är överdriven eller omotiverad.

Engelsk definition

Anxiety disorders in which the essential feature is persistent and irrational fear of a specific object, activity, or situation that the individual feels compelled to avoid. The individual recognizes the fear as excessive or unreasonable.

Svenska synonymer

Klaustrofobi Skolvägran Skolfobi Fobiska neuroser

Engelska synonymer

Disorder, Phobic Disorders, Phobic Phobic Disorder Phobic Neuroses Neuroses, Phobic Phobias Phobia Phobia, School Phobias, School School Phobia School Phobias Claustrophobia Claustrophobias