Obsessive-Compulsive Disorder

Tvångssyndrom

Svensk definition

Ett ångesttillstånd som kännetecknas av återkommande, ihållande tvångsföreställningar eller tvångshandlingar. Tvångsföreställningar är påträngande tankar eller mentala bilder som upplevs som sanslösa eller frånstötande. Tvångshandlingar är upprepade och tillsynes ändamålsenliga beteendemönster som vanligtvis upplevs som meningslösa och inte ger någon tillfredsställelse, men som kanske lättar på spänningen.

Engelsk definition

An anxiety disorder characterized by recurrent, persistent obsessions or compulsions. Obsessions are the intrusive ideas, thoughts, or images that are experienced as senseless or repugnant. Compulsions are repetitive and seemingly purposeful behavior which the individual generally recognizes as senseless and from which the individual does not derive pleasure although it may provide a release from tension.

Svenska synonymer

Obsessiv-kompulsiv störning OCD Anankasmer

Engelska synonymer

Disorder, Obsessive-Compulsive Disorders, Obsessive-Compulsive Obsessive Compulsive Disorder Obsessive-Compulsive Disorders Neurosis, Obsessive-Compulsive Neuroses, Obsessive-Compulsive Neurosis, Obsessive Compulsive Obsessive-Compulsive Neuroses Obsessive-Compulsive Neurosis Anankastic Personality Anankastic Personalities Personalities, Anankastic Personality, Anankastic