Antiplatyhelmintic Agents

Plattmask, medel mot

Svensk definition

Preparat för behandling av plattmaskinfektioner hos människa och djur.

Engelsk definition

Agents used to treat cestode, trematode, or other flatworm infestations in man or animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Antiplatyhelmintic Antiplatyhelmintic Drugs Drugs, Antiplatyhelmintic Antiplatyhelmintics