alpha-2-Antiplasmin

alfa-2-antiplasmin

Svensk definition

En serpin (serine protease inhibitor) i human plasma som hämmar upplösning av fibrinkoagel, framkallat av plasminogenaktivator. Det är en glykoprotein med molekylvikt på ungefär 70 kDa, som vandrar i alfa-2-regionen vid immunelektrofores. Det är den viktigaste plasmininaktivatorn i blodet, och den bildar snabbt stabila komplex med plasmin.

Engelsk definition

A member of the serpin superfamily found in plasma that inhibits the lysis of fibrin clots which are induced by plasminogen activator. It is a glycoprotein, molecular weight approximately 70,000 that migrates in the alpha 2 region in immunoelectrophoresis. It is the principal plasmin inactivator in blood, rapidly forming a very stable complex with plasmin.

Svenska synonymer

Serpin F2

Engelska synonymer

Serpin F2 alpha-2 Antiplasmin alpha 2 Antiplasmin alpha 2-Plasmin Inhibitor alpha 2 Plasmin Inhibitor alpha(2)-Plasmin Inhibitor