Anovulation

Utebliven ägglossning

Svensk definition

Uppehåll i eller upphörande av ägglossning hos djur och människor.

Engelsk definition

Suspension or cessation of OVULATION in animals or humans with follicle-containing ovaries (OVARIAN FOLLICLE). Depending on the etiology, OVULATION may be induced with appropriate therapy.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Anovulations