Angioedema

Angioödem

Svensk definition

Återkommande attacker av övergående ödem som plötsligt uppkommer i hud eller slemhinnor, ibland i buken. Ödemen åtföljs ofta av dermatografi, urtikaria och rodnader.

Engelsk definition

Swelling involving the deep DERMIS, subcutaneous, or submucosal tissues, representing localized EDEMA. Angioedema often occurs in the face, lips, tongue, and larynx.

Svenska synonymer

Quinckes ödem Angioneurotiskt ödem

Engelska synonymer

Angioedemas Quincke's Edema Edema, Quincke's Quincke Edema Quinckes Edema Urticaria, Giant Giant Urticaria Giant Urticarias Urticarias, Giant Angioneurotic Edema Angioneurotic Edemas Edema, Angioneurotic Edemas, Angioneurotic