Anemia, Hemolytic, Congenital Nonspherocytic

Medfödd icke-sfärocytisk hemolytisk anemi

Svensk definition

Någon av de typer av medfödd hemolytisk anemi som inte har abnormalt hemoglobin eller sfärocytos, men där erytrocyten har en glykolysdefekt.

Svenska synonymer

Anemi, hemolytisk, medfödd icke-sfärocytisk

Engelska synonymer

Anemia, Hemolytic Congenital, Nonspherocytic Hemolytic Anemia, Congenital Nonspherocytic Anemia, Congenital Nonspherocytic Hemolytic Congenital Nonspherocytic Hemolytic Anemia