Anaphylaxis

Allergisk chock

Svensk definition

Även kallad anafylaktisk chock. Ett systemiskt chocktillstånd framkallat av en akut överkänslighetsreaktion mot något specifikt antigen, som hos en överkänslig person leder till livshotande andnöd och cirkulationskollaps, med urticaria, klåda och angioneurotiskt ödem. Vanliga allergen kan komma från bi- eller getinggift, ormgift, pollen, födoämnen, pälsdjur, heterologa enzym och hormoner, penicill in osv.

Engelsk definition

An acute hypersensitivity reaction due to exposure to a previously encountered ANTIGEN. The reaction may include rapidly progressing URTICARIA, respiratory distress, vascular collapse, systemic SHOCK, and death.

Svenska synonymer

Anafylaxi

Engelska synonymer

Anaphylactic Reaction Anaphylactic Reactions Reaction, Anaphylactic Shock, Anaphylactic Anaphylactic Shock Anaphylactoid Shock Shock, Anaphylactoid Anaphylactoid Reaction Anaphylactoid Reactions Reaction, Anaphylactoid