alpha-Fetoproteins

Alfafetoproteiner

Svensk definition

De första alfa-globulinerna som uppstår i sera hos däggdjur under fosterutvecklingen och de dominanta serumproteinerna i tidig embryoutveckling.

Engelsk definition

The first alpha-globulins to appear in mammalian sera during FETAL DEVELOPMENT and the dominant serum proteins in early embryonic life.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

alpha Fetoproteins alpha-Fetoprotein alpha Fetoprotein