Acidulated Phosphate Fluoride

Syrlig fosfatfluorid

Svensk definition

Fosforsyra blandad med natriumfluorid (NaF). Natriumfluoridlösning, pasta eller pulver som har försurats till pH 3-4 och buffrats med något fosfat. Används för att förebygga tandkaries.

Engelsk definition

A sodium fluoride solution, paste or powder, which has been acidulated to pH 3 to 4 and buffered with a phosphate. It is used in the prevention of dental caries.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Phosphate Fluoride, Acidulated Fluoride, Acidulated Phosphate Acid Phosphate Fluoride Fluoride, Acid Phosphate