Hydrofluoric Acid

Fluorvätesyra

Svensk definition

Vattenlösning av fluorväte. Det är en färglös, ångande vätska som kan orsaka svåra brännskador.

Engelsk definition

Hydrofluoric acid. A solution of hydrogen fluoride in water. It is a colorless fuming liquid which can cause painful burns.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Acid, Hydrofluoric Hydrogen Fluoride Fluoride, Hydrogen Fluohydric Acid Acid, Fluohydric Fluorhydric Acid Acid, Fluorhydric