Achlorhydria

Aklorhydri

Svensk definition

Brist eller avsaknad av saltsyra i magsaften trots stimulering till vätskeproduktion i magsäcken.

Svenska synonymer

Akyli Hypoklorhydri

Engelska synonymer

Achylia Gastrica Hypochlorhydria