Fused Kidney

Hästskonjure

Svensk definition

Medfödd sammansmältning av två njurar.

Engelsk definition

Congenital fusion of two kidneys.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fused Kidneys Kidney, Fused Kidneys, Fused Fusion of Kidney Kidney Fusion Kidney Fusions Renal Fusion Fusion, Renal Fusions, Renal Renal Fusions Congenital Fusion of Kidneys Congenital Lobulation of Kidneys Lobulated Kidney Kidney, Lobulated Kidneys, Lobulated Lobulated Kidneys Lobulation of Kidney Kidney Lobulation Kidney Lobulations Crossed Fused Ectopia Crossed Fused Ectopias Crossed Fused Ectopia of Kidneys Cake Kidney Cake Kidneys Kidney, Cake Kidneys, Cake Pelvic Cake Kidney Pelvic Cake Kidneys Horseshoe Kidney Horseshoe Kidneys Kidney, Horseshoe Kidneys, Horseshoe