Atorvastatin

Atorvastatin

Svensk definition

Ett pyrrol och heptansyraderivat, hydroximetylglutaryl-CoA-reduktashämmare (statin), och kolesterolsänkande medel som används för att minska serumnivåer av LDL-kolesterol, apolipoprotein B och triglycerider och för att öka serumnivåerna av HDL-kolesterol vid behandlingen av hyperlipidemier och prevention av kardiovaskulära sjukdomar hos patienter med multipla riskfaktorer.

Svenska synonymer

Atorvastatinkalciumtrihydrat Lipitor Atorvastatinkalcium

Engelska synonymer

(3R,5R)-7-(2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoic acid Atorvastatin Calcium Atorvastatin, Calcium Salt Liptonorm Lipitor Atorvastatin Calcium Hydrate Atorvastatin Calcium Anhydrous CI 981 CI-981 CI981 Atorvastatin Calcium Trihydrate