Cell Self Renewal

Cellsjälvförnyelse

Svensk definition

Förmågan hos vissa celltyper, som stamceller eller tumörceller, att genomgå ett flertal celldelningscykler och ändå upprätthålla ett odifferentierat eller delvis differentierat tillstånd.

Engelsk definition

The ability of certain cell types, such as progenitor cells or tumor cells, to go through numerous cycles of CELL DIVISION while still maintaining an undifferentiated or partially differentiated state.

Svenska synonymer

Stemcellförnyelse

Engelska synonymer

Cell Self Renewals Renewal, Cell Self Renewals, Cell Self Self Renewal, Cell Self Renewals, Cell Stem Cell Self-Renewal Cell Self-Renewal, Stem Cell Self-Renewals, Stem Self-Renewal, Stem Cell Self-Renewals, Stem Cell Stem Cell Self Renewal Stem Cell Self-Renewals Stem Cell Renewal Cell Renewal, Stem Cell Renewals, Stem Renewal, Stem Cell Renewals, Stem Cell Stem Cell Renewals