Lysholm Knee Score

Lysholms knäscore

Svensk definition

Instrument som används för att bedöma resultaten av rehabilitering efter knäskada, i synnerhet skador som kräver främre korsbandsrekonstruktion. Instrumentet mäter återhämtning av knäledsfunktion baserat på aktiviteter i dagliga livet.

Svenska synonymer

Tegners aktivitetsscore

Engelska synonymer

Lysholm Knee Scoring Scale Lysholm Knee Scale Tegner Activity Scale Tegner Activity Score Activity Score, Tegner Tegner Activity Level