Poroma

Porom

Svensk definition

Godartad tumör i hudadnexa som utgår från celler i de terminala merokrina eller apokrina svettkörtelgångarna. De förekommer vanligtvis som enskilda papler och uppstår enbart i huden, men till skillnad från hidroadenom innefattar de även överhuden.

Engelsk definition

A benign adnexal neoplasm derived from cells of the terminal duct of eccrine or apocrine SWEAT GLAND lineage. They typically manifest as solitary papules and occur only in the skin but unlike in ACROSPIROMA involves the epidermis.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Poromas Poromatosis Poromatoses Syringoacanthoma Syringoacanthomas Apocrine Poroma Apocrine Poromas Poroma, Apocrine Hidracanthoma Simplex Intraepidermal Poroma Intraepidermal Poromas Poroma, Intraepidermal Dermal Duct Tumor Dermal Duct Tumors Duct Tumor, Dermal Tumor, Dermal Duct Syringofibroadenoma Syringofibroadenomas Eccrine Poroma Eccrine Poromas Poroma, Eccrine