Acrospiroma

Akrospirom

Svensk definition

En ovanlig, kutan tumörform som uppkommer i de apokrina eller merokrina svettkörtlarna. Den förekommer främst på extremiteter och är vanligtvis godartad. Den uppstår som en enskild knuta eller cysta och kan vara fast eller avge en vattnig avsöndring. Den är besläktad med porom, men hidradenom drabbar inte överhuden. Det finns inget som tyder på att ärftlighet eller yttre faktorer orsakar dessa tumörer.

Engelsk definition

A rare cutaneous tumor of apocrine or eccrine SWEAT GLAND origin. It is most commonly found on the extremities and is usually benign. It appears as a solitary nodule or cyst and may be solid or produce a watery discharge. It is related to POROMA except in acrospiroma it does not involve the epidermis. There is no indication that heredity or external agents cause these tumors.

Svenska synonymer

Hidradenom Nodulärt hidradenom Spiradenom Ekkrint akrospirom

Engelska synonymer

Acrospiromas Spiradenoma Spiradenomas Hidradenoma Hidradenomas Clear-Cell Hidradrenoma Clear Cell Hidradrenoma Clear-Cell Hidradrenomas Hidradrenoma, Clear-Cell Cystic Hidradenoma Cystic Hidradenomas Hidradenoma, Cystic Solid-Cystic Hidradenoma Hidradenoma, Solid-Cystic Solid Cystic Hidradenoma Solid-Cystic Hidradenomas Acrospiroma, Eccrine Eccrine Acrospiromas Eccrine Spiradenoma Eccrine Spiradenomas Spiradenoma, Eccrine Spiradenomas, Eccrine Eccrine Acrospiroma Nodular Hidradrenoma Hidradrenoma, Nodular Hidradrenomas, Nodular Nodular Hidradrenomas