Magnetocardiography

Magnetokardiografi

Svensk definition

Mätning av magnetiska fält, framkallade av elektriska strömmar från hjärtat. Sådana mätningar kompletterar EKG-mätningar.

Engelsk definition

The measurement of magnetic fields generated by electric currents from the heart. The measurement of these fields provides information which is complementary to that provided by ELECTROCARDIOGRAPHY.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.