Receptors, Notch

Notchreceptorer

Svensk definition

En familj bevarade cellytereceptorer som innehåller epidermal tillväxtfaktor-upprepningar i sina extracellulära domäner och ankyrin-upprepningar i sina cytoplasmadomäner. När ligandbindning sker lösgörs den cytoplasmatiska (intracellulära) domänen och vandrar till cellkärnan, där den fungerar som transkriptionsfaktor.

Engelsk definition

A family of conserved cell surface receptors that contain EPIDERMAL GROWTH FACTOR repeats in their extracellular domain and ANKYRIN REPEATS in their cytoplasmic domains. The cytoplasmic domains are released upon ligand binding and translocate to the CELL NUCLEUS, where they act as transcription factors.

Svenska synonymer

Receptorer, notch

Engelska synonymer

Notch Protein Protein, Notch Notch Proteins Notch Receptor Receptor, Notch Notch Receptors